Khai giảng khóa 02 lớp SPSS tháng 9

Phương pháp thực hiện một nghiên cứu định lượng

Đây là bài viết mình xin giới thiệu một phương pháp nghiên cứu thông thường hay áp dụng cho một nghiên cứu dành cho các bạn khối ngành kinh tế đang nghiên cứu khoa học hoặc làm luận văn tốt nghiệp bậc Đại học hoặc Cao học tiếp cận theo hướng định lượng.

Thông thường