Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều

Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều

“Hôm qua em đi tỉnh về,
Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều”


Nguyễn Bính than rằng ở Tỉnh không có hương đồng gió nội đã bào mòn cái đẹp của cô gái, bởi “Áo cài khuy bấm, em làm khổ tôi”. Ở đấy chúng ta cần phân biệt thế nào là “hương đồng”, thế nào là “nước hoa”; thế nào là “quạt máy”, thế nào là “gió quê”, và chúng ta thấy cái khổ của công nghiệp – “khuy bấm” tiện dụng nhưng ít an toàn.
Đô thị, tưởng là sành điệu, thế mà “nếu có cô gái, phụ nữ nào tự tin đến mức không dùng nước hoa thì thật là quá kiêu ngạo”. Nay dầu ta chưa có nhiều tiền, chưa mua được nước hoa để dùng thường xuyên nên vẫn còn “quá kiêu ngạo”, đã được Nguyễn Bính chỉ ra rằng “sự kiêu ngạo mới bay đi ít nhiều” ở một số cô gái “khuy bấm” thôi. Tiếc quá, Nguyễn Bính không để lại cho con trai, đàn ông mấy câu thơ – kể cũng bất công.